Inlägg publicerade under kategorin Politik

Av Petra - 20 juni 2013 11:38

Igår hände något som kändes fantastiskt. Jag fick för en gång skull möjlighet att faktiskt påverka i min roll som politiker. Folkpartiet hade lagt en motion till landstinget om att endast servera GMO-fri mat (på sjukhusen och folkhögskolor bl.a.) Landstingsstyrelsen föreslog att motionen skulle anses besvarad, med hänvisning till att Inköp Gävleborg i sina kriterier bl.a har ett krav på att livsmedel ska vara GMO-fria. Folkpartiet själva verkade nöjda med svaret. Bockade och tackade.   


Jag, som tjänstgörande ersättare för Vänsterpartiet, hade däremot laddat ett helt batteri med argument för varför motionen skulle bifallas. Efter mitt "brandtal" började det tisslas och tasslas bland majoriteten och jag insåg att centerpartisterna kanske hade vaknat till liv. Jag menar, de är ju dom som producerar maten. De, om några, vill ju ha lokalproducerad mat, och GMO-fritt är ett bra argument för lokalproducerad mat.


Moderaterna gick sedan upp och lade ett kompromissförslag som gick ut på att landstinget skulle bli GMO-fritt vid nästa upphandling. Det tyckte jag var okej och drog tillbaka mitt yrkande. Miljöpartiet (från majoriteten) förklarade sedan att de ändrat ståndpunkt och biföll moderaternas kompromissförslag.


Ett enigt fullmäktige kunde sedan rösta bifall till att landstinget ska bli GMO-fritt! Jag fick ståpäls. Hade det hänt utan mitt brandtal? Jag vet inte. Kanske. Kanske inte. Säkert är i alla fall att de centerpartister som ville yrka bifall fick bra stöd i mitt anförande.


   Med det blev Gävleborg det andra landstinget i Sverige som är GMO-fritt. Jämtland var först, men vi kom på en hedrande andraplats.


Ibland är det skönt att vara politiker. Att kunna göra skillnad. Att få ett helt fullmäktige att svänga. När inte ens motionärens eget parti (själv var han inte tjänstgörande) trodde på ett bifall.


Det ska bli skönt att vara lite ledig i midsommar.


P.S Vill ni veta vilka kommuner och landsting som är GMO-fria? Gå in på www.hejdagmo.se och kolla. Än har de inte noterat att Gävleborg har fattat beslut i frågan, men det hinns med det också.

Av Petra - 24 februari 2013 11:49
VARNING!

 

för kärnkraftsindustrins riskbedömningar

 

 

På senaste tiden har de kommit allt oftare och med allt kortare mellanrum. Vadå? undrar du. Notiserna om kärnkraftverk som akut har stoppats på grund av plötsliga fel eller att myndigheterna kräver det. Oskarshamn 2 står under särskild tillsyn och får inte starta utan myndighetens godkännande. Westinghouse - det relativt okända kärnbränsleföretaget som har anläggningar i Västerås - har sedan 1980-talet haft felaktiga avloppsledningar, vilket lett till att det i över 25 års tid läckt ut radioaktivt vatten rakt ut i naturen. Grattis alla västeråsare! Inte. Nu senast var det Ringhals som läckte ut ånga (radioaktiv såklart) och där ledningen medger att man inte har koll på alla rutiner. Allvarligt!?


 I Sverige har miljömyndigheterna stort förtroende för företag och andra med miljöfarlig verksamhet. Därför har vi något som kallas "egenkontroll". Det innebär i korthet att företagaren skriver ner vad man gör för att minimera miljöriskerna (det handlar även om smittorisker m.m för livsmedel). Där kan till exempel stå att man förvarar bensin i brandsäkra utrymmen eller att man inte skär kyckling på samma skärbräde som man använt att skala potatis på ... Och det fungerar ju i de flesta fall ganska bra. De allra flesta företagare är ärliga och hyggliga människor som inte VILL skada sina kunder och grannar. Skulle någon, mot förmodan, få magsjuka av dagens lunch så är ju ändå skadan begränsad till de gäster man haft den dagen. ALLA blir inte sjuka. Inte ens alla som ätit på restaurangen. Som en följd av detta så ställer det kommunala miljökontoret större krav ju fler som kan drabbas. Det känns ju ganska självklart. Syföreningen som säljer bullar för några tusenlappar per år drabbas sällan av miljökontorens kontroller, medan storskalig tillverkning av olika slag får regelbundna kontroller och tuffare krav. Särskilt de som har kemikalier - bensin, olja, lösningsmedel med mera.


Så verkar inte vara fallet med kärnkraftsindustrin. Kärnkraften är ju - oavsett vad man har får åsikt om den - en potentiell fara för hela jordklotet. Man kan därför lätt tro att där skulle vara stenhårda kontroller och att myndigheterna nästan skulle patrullera dagligen. Men så är det inte.


Nu senast var det på Ringhals kärnkraftverk som man upptäckte att en av ångturbinerna läckte (radioaktiv ånga). I samband med det upptäcktes att kraftföretaget inte haft tillräckliga rutiner för kontroll av personalen. Genom underleverantörers underleverantörer har personal utan tillstånd vistats på kärnkraftverket. Samtidigt läcker en ångturbin via en dåligt svetsad fog. Vilket ansvar har företaget för att säkerheten är så rigorös som den måste vara? Vilket ansvar har myndigheterna för att säkerheten är så rigorös som den måste vara? Myndigheterna har här, liksom för småföretagen, litat på den egenkontroll som kärnkraftverkets ledning lämnat in.


Och det var inte första gången som Ringhals slarvat. Alla har ju hört om dammsugaren som brann upp. Hur kunde det hända? Bristande rutiner, stressad personal eller rent slarv? Inget av det är acceptabelt på ett kärnkraftverk.


Det är inte bara i Sverige som kärnkraftsindustrin slarvar och låter radioaktivitet läcka ut i omgivningen. I USA har man en gammal anläggning med kärnavfall som väntar på slutförvar. Problemet är att tankarna i Hanford har börjat läcka eftersom de är så gamla. Och ingen glömmer väl någonsin härdsmältan i Fukushima? Det är sådant som kan hända - även för de som har det mest rigorösa och djupgående kontroller och säkerhetsrutiner.


Tyskland har med allt detta i bakhuvudet tagit ett modigt beslut om att avveckla kärnkraften. Även i Sverige säger sig kärnkraftsindustrin avstå från nyinvesteringar, men inte på grund av riskerna vid uranbrytning, under produktion eller vid slutförvaret. Nej, på grund av att elpriset är så lågt att det inte lönar sig. De vill dock fortsätta driva de gamla kärnkraftverken som borde varit avvecklade redan. Kärnkraftsföretagen hoppas kunna köra de svenska kärnkraftverken tills de blir minst 60 år. Frågan är om materialet håller för detta. Det är VI som står för risken eftersom OM något händer, så kan det aldrig göras ogjort.


 

Av Petra - 9 februari 2013 14:26

SvD Brännpunkt kan man idag läsa Ulla Anderssons kloka ord om bankernas makt över politiken. Man kan fundera över statens ansvar (skattebetalarnas ansvar) för bankernas affärer. Anledningen till att staten överhuvudtaget är intresserade är ju förstås för att bankerna äger den finansiella infrastrukturen i landet. Det är ju helt tokigt. Lika självklart som att vägar och järnvägar ska vara allmänna och i de flesta fall ägda gemensamt av oss alla, lika självklart borde det vara att giro-systemet och bankomat-infrastrukturen ska ägas av oss alla. Eftersom det inte gör det så kan en eventuell bank-konkurs få stora konsekvenser då människor kanske inte kommer att kunna betala räkningar eller ta ut kontanter.


Så kan vi förstås inte ha det, men lösningen är inte, såsom regeringen vill, att stötta bankerna så att de inte går omkull. Nej, lösningen måste vara att staten garanterar ett gemensamt giro- och bankomatsystem där alla kan koppla upp sig. Det skulle ge småbanker större möjligheter än idag. Idag har affärsbankerna monopol på sin infrastruktur och de bevakar den svartsjukt - rädda för konkurrens som de är.


Ett annat område där staten visar samma givmildhet är när det gäller de företag som "handhar kärntekniska produkter". Det handlar både om rena kärnkraftverk som Forsmark, Oskarshamn och Ringhals, men även avfallsanläggningar och anriktningsanläggningar. Företagen är enligt lag fullt ersättningsskyldiga för att restprodukterna kan hanteras o lagras på ett säkert sätt. För att se till att de pengarna finns så har staten startat Kärnkavfallsfonden. Tanken är att företagen ska betala in pengar för att täcka alla kostnader som deras verksamhet kommer att leda till, vad gäller hanteringen av de radioaktiva restprodukterna m.m


Problemet är att ingen där verkar ha tänkt tanken att något kan gå fel. Vad hjälper maxbeloppet 12 miljoner kronor när vi kan se att härdsmältan i 'Fukushima har kostat flera 100-tals miljarder. Och än vet vi inte slutnotan. Observera att detta belopp inte inberäknar den kostnad som Japan kommer ha för förstörd åkermark, förstört fiske och i övrigt förstörd natur - för årtusenden framåt. Det är helt enkelt en kostnad som inte går att greppa. Och definitivt inte räkna på i en kärnavfallsfond!


Liknelsen med bankerna kommer nu: liksom bankerna så är staten beredd att stötta företagen. Även om det på pappret står att företagen har fullt ersättningsansvar så förstår ju var och en att dessa affärsdrivande företag aldrig kommer att oroa sina aktieägare genom att försöka betala dessa summor. Det ordnar de enkelt genom små dotterbolag som får ta smällen. När företaget har betalt allt som den kan så går den såklart i konkurs, men det är bara dotterbolaget som gör det. De stora koncernerna knipsar helt enkelt av sin konkurs-färdiga dotter och gör en liten mindre vinst det året. Och vem får då betala? Jo, precis som med bankerna så är det ägarna som tar hem vinsterna - och vi skattebetalarna som betalar förlusterna.


I fallet med kärnkraften så blir det en dubbel förlust eftersom det är vi som förlorar möjligheten att plocka svamp och bär, odla egna tomater eller ens att fortsätta leva där vi kanske är födda och har levt hela vårt liv. Vi kommer tvingas evakueras för att skydda oss från sköldkörtelcancer och leukemi, missbildade barn och barnbarn. Med en växande befolkning i världen har vi helt enkelt inte råd att produktiv åkermark står för fäfot för att den är radioaktiv.


Snart har det gått 2 år sedan härdsmältan i Fukushima - det säkraste kärnkraftverket i världen - och jag undrar när ska vi sätta stopp för kapitalismens förstörande kraft? Affärsbankerna är med och finansierar kärnkraften så även här är de två, tätt ihopslingrade. Kapitalet har idag större makt än politiken. Det bevisas varje dag som inte folk reser sig upp och kräver ett slut.

Av Petra - 9 februari 2013 11:33

 

(Bilden från: Nytt vinstrekord för svenska storbaniker, SR.)


Att det är vi vanliga människor som alltid blir lurade, det är väl ingen nyhet? Nä, men ibland måste det sägas om och om igen för att en ska ta in det. Ingen vill ju vara fånen som blir lurad. Som står där med brallorna nere när alla andra skrattar ... I det här fallet står i stort sett hela Sveriges befolkning med brallorna nere. De som skrattar är inte på väg till banken - dom ÄR banken.


Sverige, Europa, ja hela världen, skakades av finanskrisen 2008. Fortfarande ser vi efterdyningarna av den - till stor del tack vare den fantastiskt korkade politik som vår regering för, där låg inflation och låga löner är viktigare än låg arbetslöshet.


Självklart gick staten in och hjälpte de stackars (affärs!)bankerna som hade gjort så dåliga affärer att de nästan var konkursmässiga. I vilken annan bransch hade staten gjort det, kan man tänka? Inte i bilbranschen i alla fall ...

Nu har ETC tagit fram siffrorna, svart på vitt, på hur mycket pengar vi skattebetalare och bankkunder faktiskt betalat in till bankerna. För det är ju inte bankerna och deras ägare som står för eventuella förluster. Nej, det får såklart kunderna göra! I vilken annan bransch sker det, undrar jag? Ett företag som går dåligt - går omkull! Så hårt är det i affärsvärlden - om du inte har en bank vill säga. Tilläggas ska väl att banken ska vara stor. Småbanker bryr sig regeringen knappast om att stödja. Där gäller fortfarande näringslivets principer om konkurrensmässighet - annars konkurs.

 

(Bilden från: Sverige behöver fler sunda folkbanker, GP.)


Nä, nu är det dags att vi visar bankerna vilka som faktiskt har makten i det här landet. Vi är många, vi är besvärliga och det är från oss som bankdirektörerna får sina bonusar och bankerna sina vinster.


Dags att visa musklerna!

Dags att byta bank!


Vart ska en vända sig då? Tja, det finns flera små sparbanker runt om i landet. JAK Medlemsbank, som ägs av sina medlemmar - kunder - blir bättre och bättre för oss "vanliga" löntagare som kanske inte har något lån. Jag betalar mina räkningar via internetbanken, överför pengar fram o åter till olika bankkonton - också via internetbanken. För kontanta uttag och kortbetalningar har jag ett vanligt betalkort (ICA, Coop, OK, Statoil m.fl går bra).

 

Ta steget du med! Gå i täten för folkrörelsen.

 

Byt bank!

Av Petra - 4 februari 2013 13:07

När Ringhals slarvar med rutinerna så är det allvarligt. Medierna tycks dock inte ha vaknat. Det kanske är normaltillståndet på våra svenska kärnkraftverk? Den dagen som de fungerar perfekt - då kommer det skrivas i alla medier! Eller? Nja, snarare handlar det om att medierna sitter i knät på kapitalet - liksom politikerna - och inte vill flytta på sig. Där är nämligen ganska bekvämt.

Istället måste vi vanliga människor reagera. Ett kärnkraftverk är inte vilket företag som helst! Bristande rutiner och allmänt slarv, som verkar vara legio på de svenska verken, kan få allvarliga konsekvenser. Det var t.ex den "mänskliga faktorn" som gjorde att Fukushima-katastrofen blev värre än det kunde ha varit. Men som vanligt utkrävs inget ansvar.


Av Petra - 2 november 2012 20:00

 

För flera veckor sedan hade en kompis till mig planerat och förberett för en fantastisk tillställning i Forsmarks kyrka. Förutom en lyktvandring till kärnkraftverket i Forsmark var planen att ha ljuständning i kyrkan för att hedra alla de som dött till följd av olika kärnkraftsolyckor - närmast Tjernobyl och Fukushima.


Men det skulle inte bli som hon planerat. Igår fick hon besked från kyrkoherden Lars-Åke Palm att församlingen inte ville bli inblandad: "Frösåkers församling vill därför inte göras till en del av en politisk manifestation mot kärnkraften och Forsmarks kraftgrupp." Istället meddelar han att de har haft kontakt med Forsmarks kraftgrupp (kärnkraftverket) och vill bjuda in till "gemensam bön för skapelsen med efterföljande samtal om hur samhällets energibehov kan lösas i framtiden."  Den 17 november kl. 17.00 Suck!


Prästen verkar ha fått allt om bakfoten. Bland annat tror han att lyktvandringen bara är för ett slutet sällskap, men så är det ju inte alls. "Frösåkers församling vill vara öppen och tillgänglig för alla – oavsett vilken åsikt man hyser i frågan om kärnkraftens vara eller inte vara." Därför vill jag vara tydlig: alla är välkomna från höger till vänster, svarta o vita, bögar o hetero, kvinnor o män - o transpersoner oxå    , kärnkraftskramare och kärnkraftsmotståndare. Det gemensamma är att vi samlas för att HEDRA de som dött på grund av kärnkraften. Det kan ju faktiskt även Jan Björklund göra - om han vill.


I min värld finns det inte på kartan att kyrkan ska utestänga någon från kyrkan. Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen och Kvinnor för Fred (som tillsammans arrangerar lyktvandringen) exkluderar ingen, hedrar livet och sätter miljön i första rummet - tillsammans med framtida generationer - så vem kan ha något emot att vi får låna kyrkan för att tända ljus för att hedra de som dött?  Kanske kan Lars-Åke berätta vad eller vem som fått honom att ändra sig?


För det kan väl inte vara så att Svenska Kyrkan har sådan dålig ryggrad att den kroknar och böjer sig för makten, pengarna och industrin? I så fall har vi inte kommit någonstans sedan patron var den som bestämde i brukssamhället. Kanske är det kärnkraftsindustrin som berättar för Lars-Åke vilket parti han ska rösta på också? Nä, tvi för sådan kyrka! Det är dags att gå ur. Jag skickar ansökan på måndag. I morgon ska jag till Forsmark för att hedra de som dött av kärnkraften. Vi syns!
 

Av Petra - 30 september 2012 15:19

  

Njuter av helgen. Blev bjuden på middag på lördagen och idag har jag ägnat mig åt att lägga ner två par byxor (varför är alla byxor för korta?). Jag känner mig ovanligt nöjd. Det har nog med själva handarbetet att göra. Det ger en tillfredsställelse som man inte får genom modernt arbete. Stygnen är osynliga - trots att tråden är av en annan färg än byxorna - vilket skulle gjort mormor belåten. Mormor som arbetade som sömmerska och vars dukar var lika perfekta på baksidan som på framsidan.


Mindre belåten blir jag när jag senare skummar igenom helgens rubriker. Vad är det med socialdemokraterna? Tror de verkligen att väljarna är korkade eller vad menar de med sin "affärsplan"? Jag kan förstå, rent förståndsmässigt, att stockholmarna är en viktig väljargrupp, men att släppa resten av landet till förmån för storstäderna leder ju till att vi alla blir fattigare.


Det är från landsortskommunerna som råvarorna kommer; skogen levererar träd till pappersmassa, värmeverk, plywood, brädor o plank; gruvorna levererar järn, koppar, guld m.m till industrin; jordbruket levererar potatis, säd, grönsaker, kött av alla slag m.m.; fiskerinäringen fisk och dessutom har vi en fantastisk "upplevelseindustri" (=turistföretag) redo att ta emot alla utschasade stockholmare på semestern; jag skriver bara m.m här så ingen bransch känner sig bortglömd ...


Jag menar bara; vad skulle Sverige vara utan landsbygden? Ett slott, ett statshus och så en massa gator däremellan ...?


Förutom alla råvaror som kommer från landsbygden så föds här en massa barn. Barn som vi uppfostrar, utbildar och vårdar tills de blir stora nog för att arbeta. Då åker de raka vägen till storstaden för att arbeta där och tjäna pengar. Betala skatt - till Stockholm, för det är där de bor. När de blir gamla flyttar de hem igen.


En kort sammanfattning: de föds på landsbygden, bor där under sin uppväxt (när de kostar mycket pengar i form av förskola o skola), flyttar till sta'n när de börjar arbeta (då kostar de inte så mycket, men betalar desto mer skatt), flyttar tillbaka till landet när de blir pensionärer (när de kostar mycket i form av sjukvård, äldreomsorg m.m.)


Samtidigt är det många stockholmare som längtar ut på landet - jag var en av dem - och faktum är att det finns otroligt många stockholmare i Norrland. Så förutom att jag inte känner igen socialdemokratin så tror jag att det kan visa sig vara en taskig strategi att bara satsa på de stockholmare som bor kvar i Stockholm. De flesta stockholmare är egentligen förklädda norrlänningar och de andra har redan flyttat ut på landet. Så vill ni verkligen nå stockholmarna ska ni kanske satsa extra på landsbygden.


Efter dessa kloka ord är det dags att burka lite honung. Honung är inte bara gott att äta utan gör gott för hud och hår. Dessutom råkar det vara en biprodukt av den fantastiska tjänst som bina gör samhället genom sin pollinering. Bin och andra pollinerare som humlor och fjärilar bidrar till den biologiska mångfalden och därför har SBR (Svenska Biodlares Riksförbund) föreslagit att biodlarna ska få ersättning för den pollinering som bina faktiskt utför. Bina kan öka en lantbrukares skörd med 30-50 %. Dessutom ökar de skörden av vilda bär i skogen. Fria att plocka för var och en som har tid och lust.

 

Av Petra - 31 juli 2012 10:18

Det är viktigt hur vi uttrycker oss. Hur vi väljer att formulera oss avgör många gånger vem som kommer att lyssna. Det är en av anledningarna till att de "nya Moderaterna" har övertagit (kidnappat skulle man kanske kunna säga) typiska vänsteruttryck som "rätt till arbete", "välfärd", "full sysselsättning" m.fl

En av de viktigaste paradfrågorna för högern är ju valfriheten. Det kan ingen ha missat. Och visst låter det bra: valfrihet; frihet att välja ... smaka på orden. Det låter som frihet och så ska vi få välja dessutom. En sak till och det blir ett kinderägg av det hela. En godisbit som du trycker i dig och sväljer på mindre än 10 sekunder och så en plastleksak som redan gått sönder. Fantastiskt.

En som har koll på skillnaden mellan valfrihet och frihet är Bengt Göransson (S). Kolla filmen:


Det är klockrent.

Fundera också på vad högerns slagord betyder - egentligen. Om du inte orkar fundera själv så kan du kolla den här utmärkta ordlistan.

Sök i bloggen

Presentation


Jag bor på landet, men är inte något naturfreak. Med torrdass på gården och vedspis i köket drar jag mitt strå till stacken när det gäller att kyla ner jordklotet.

Boendes på landet har jag inget fast arbete utan arbetar med både det ena och det andra

Besöksstatistik

Kategorier

Följ bloggen

Följ Petras blogg med Blogkeen
Följ Petras blogg med Bloglovin'

RSS

Senaste inläggen

Arkiv

Fråga mig

3 besvarade frågor

Bloggar

Länkar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se