Alla inlägg under februari 2013

Av Petra - 24 februari 2013 11:49
VARNING!

 

för kärnkraftsindustrins riskbedömningar

 

 

På senaste tiden har de kommit allt oftare och med allt kortare mellanrum. Vadå? undrar du. Notiserna om kärnkraftverk som akut har stoppats på grund av plötsliga fel eller att myndigheterna kräver det. Oskarshamn 2 står under särskild tillsyn och får inte starta utan myndighetens godkännande. Westinghouse - det relativt okända kärnbränsleföretaget som har anläggningar i Västerås - har sedan 1980-talet haft felaktiga avloppsledningar, vilket lett till att det i över 25 års tid läckt ut radioaktivt vatten rakt ut i naturen. Grattis alla västeråsare! Inte. Nu senast var det Ringhals som läckte ut ånga (radioaktiv såklart) och där ledningen medger att man inte har koll på alla rutiner. Allvarligt!?


 I Sverige har miljömyndigheterna stort förtroende för företag och andra med miljöfarlig verksamhet. Därför har vi något som kallas "egenkontroll". Det innebär i korthet att företagaren skriver ner vad man gör för att minimera miljöriskerna (det handlar även om smittorisker m.m för livsmedel). Där kan till exempel stå att man förvarar bensin i brandsäkra utrymmen eller att man inte skär kyckling på samma skärbräde som man använt att skala potatis på ... Och det fungerar ju i de flesta fall ganska bra. De allra flesta företagare är ärliga och hyggliga människor som inte VILL skada sina kunder och grannar. Skulle någon, mot förmodan, få magsjuka av dagens lunch så är ju ändå skadan begränsad till de gäster man haft den dagen. ALLA blir inte sjuka. Inte ens alla som ätit på restaurangen. Som en följd av detta så ställer det kommunala miljökontoret större krav ju fler som kan drabbas. Det känns ju ganska självklart. Syföreningen som säljer bullar för några tusenlappar per år drabbas sällan av miljökontorens kontroller, medan storskalig tillverkning av olika slag får regelbundna kontroller och tuffare krav. Särskilt de som har kemikalier - bensin, olja, lösningsmedel med mera.


Så verkar inte vara fallet med kärnkraftsindustrin. Kärnkraften är ju - oavsett vad man har får åsikt om den - en potentiell fara för hela jordklotet. Man kan därför lätt tro att där skulle vara stenhårda kontroller och att myndigheterna nästan skulle patrullera dagligen. Men så är det inte.


Nu senast var det på Ringhals kärnkraftverk som man upptäckte att en av ångturbinerna läckte (radioaktiv ånga). I samband med det upptäcktes att kraftföretaget inte haft tillräckliga rutiner för kontroll av personalen. Genom underleverantörers underleverantörer har personal utan tillstånd vistats på kärnkraftverket. Samtidigt läcker en ångturbin via en dåligt svetsad fog. Vilket ansvar har företaget för att säkerheten är så rigorös som den måste vara? Vilket ansvar har myndigheterna för att säkerheten är så rigorös som den måste vara? Myndigheterna har här, liksom för småföretagen, litat på den egenkontroll som kärnkraftverkets ledning lämnat in.


Och det var inte första gången som Ringhals slarvat. Alla har ju hört om dammsugaren som brann upp. Hur kunde det hända? Bristande rutiner, stressad personal eller rent slarv? Inget av det är acceptabelt på ett kärnkraftverk.


Det är inte bara i Sverige som kärnkraftsindustrin slarvar och låter radioaktivitet läcka ut i omgivningen. I USA har man en gammal anläggning med kärnavfall som väntar på slutförvar. Problemet är att tankarna i Hanford har börjat läcka eftersom de är så gamla. Och ingen glömmer väl någonsin härdsmältan i Fukushima? Det är sådant som kan hända - även för de som har det mest rigorösa och djupgående kontroller och säkerhetsrutiner.


Tyskland har med allt detta i bakhuvudet tagit ett modigt beslut om att avveckla kärnkraften. Även i Sverige säger sig kärnkraftsindustrin avstå från nyinvesteringar, men inte på grund av riskerna vid uranbrytning, under produktion eller vid slutförvaret. Nej, på grund av att elpriset är så lågt att det inte lönar sig. De vill dock fortsätta driva de gamla kärnkraftverken som borde varit avvecklade redan. Kärnkraftsföretagen hoppas kunna köra de svenska kärnkraftverken tills de blir minst 60 år. Frågan är om materialet håller för detta. Det är VI som står för risken eftersom OM något händer, så kan det aldrig göras ogjort.


 

Av Petra - 9 februari 2013 14:26

SvD Brännpunkt kan man idag läsa Ulla Anderssons kloka ord om bankernas makt över politiken. Man kan fundera över statens ansvar (skattebetalarnas ansvar) för bankernas affärer. Anledningen till att staten överhuvudtaget är intresserade är ju förstås för att bankerna äger den finansiella infrastrukturen i landet. Det är ju helt tokigt. Lika självklart som att vägar och järnvägar ska vara allmänna och i de flesta fall ägda gemensamt av oss alla, lika självklart borde det vara att giro-systemet och bankomat-infrastrukturen ska ägas av oss alla. Eftersom det inte gör det så kan en eventuell bank-konkurs få stora konsekvenser då människor kanske inte kommer att kunna betala räkningar eller ta ut kontanter.


Så kan vi förstås inte ha det, men lösningen är inte, såsom regeringen vill, att stötta bankerna så att de inte går omkull. Nej, lösningen måste vara att staten garanterar ett gemensamt giro- och bankomatsystem där alla kan koppla upp sig. Det skulle ge småbanker större möjligheter än idag. Idag har affärsbankerna monopol på sin infrastruktur och de bevakar den svartsjukt - rädda för konkurrens som de är.


Ett annat område där staten visar samma givmildhet är när det gäller de företag som "handhar kärntekniska produkter". Det handlar både om rena kärnkraftverk som Forsmark, Oskarshamn och Ringhals, men även avfallsanläggningar och anriktningsanläggningar. Företagen är enligt lag fullt ersättningsskyldiga för att restprodukterna kan hanteras o lagras på ett säkert sätt. För att se till att de pengarna finns så har staten startat Kärnkavfallsfonden. Tanken är att företagen ska betala in pengar för att täcka alla kostnader som deras verksamhet kommer att leda till, vad gäller hanteringen av de radioaktiva restprodukterna m.m


Problemet är att ingen där verkar ha tänkt tanken att något kan gå fel. Vad hjälper maxbeloppet 12 miljoner kronor när vi kan se att härdsmältan i 'Fukushima har kostat flera 100-tals miljarder. Och än vet vi inte slutnotan. Observera att detta belopp inte inberäknar den kostnad som Japan kommer ha för förstörd åkermark, förstört fiske och i övrigt förstörd natur - för årtusenden framåt. Det är helt enkelt en kostnad som inte går att greppa. Och definitivt inte räkna på i en kärnavfallsfond!


Liknelsen med bankerna kommer nu: liksom bankerna så är staten beredd att stötta företagen. Även om det på pappret står att företagen har fullt ersättningsansvar så förstår ju var och en att dessa affärsdrivande företag aldrig kommer att oroa sina aktieägare genom att försöka betala dessa summor. Det ordnar de enkelt genom små dotterbolag som får ta smällen. När företaget har betalt allt som den kan så går den såklart i konkurs, men det är bara dotterbolaget som gör det. De stora koncernerna knipsar helt enkelt av sin konkurs-färdiga dotter och gör en liten mindre vinst det året. Och vem får då betala? Jo, precis som med bankerna så är det ägarna som tar hem vinsterna - och vi skattebetalarna som betalar förlusterna.


I fallet med kärnkraften så blir det en dubbel förlust eftersom det är vi som förlorar möjligheten att plocka svamp och bär, odla egna tomater eller ens att fortsätta leva där vi kanske är födda och har levt hela vårt liv. Vi kommer tvingas evakueras för att skydda oss från sköldkörtelcancer och leukemi, missbildade barn och barnbarn. Med en växande befolkning i världen har vi helt enkelt inte råd att produktiv åkermark står för fäfot för att den är radioaktiv.


Snart har det gått 2 år sedan härdsmältan i Fukushima - det säkraste kärnkraftverket i världen - och jag undrar när ska vi sätta stopp för kapitalismens förstörande kraft? Affärsbankerna är med och finansierar kärnkraften så även här är de två, tätt ihopslingrade. Kapitalet har idag större makt än politiken. Det bevisas varje dag som inte folk reser sig upp och kräver ett slut.

Av Petra - 9 februari 2013 11:33

 

(Bilden från: Nytt vinstrekord för svenska storbaniker, SR.)


Att det är vi vanliga människor som alltid blir lurade, det är väl ingen nyhet? Nä, men ibland måste det sägas om och om igen för att en ska ta in det. Ingen vill ju vara fånen som blir lurad. Som står där med brallorna nere när alla andra skrattar ... I det här fallet står i stort sett hela Sveriges befolkning med brallorna nere. De som skrattar är inte på väg till banken - dom ÄR banken.


Sverige, Europa, ja hela världen, skakades av finanskrisen 2008. Fortfarande ser vi efterdyningarna av den - till stor del tack vare den fantastiskt korkade politik som vår regering för, där låg inflation och låga löner är viktigare än låg arbetslöshet.


Självklart gick staten in och hjälpte de stackars (affärs!)bankerna som hade gjort så dåliga affärer att de nästan var konkursmässiga. I vilken annan bransch hade staten gjort det, kan man tänka? Inte i bilbranschen i alla fall ...

Nu har ETC tagit fram siffrorna, svart på vitt, på hur mycket pengar vi skattebetalare och bankkunder faktiskt betalat in till bankerna. För det är ju inte bankerna och deras ägare som står för eventuella förluster. Nej, det får såklart kunderna göra! I vilken annan bransch sker det, undrar jag? Ett företag som går dåligt - går omkull! Så hårt är det i affärsvärlden - om du inte har en bank vill säga. Tilläggas ska väl att banken ska vara stor. Småbanker bryr sig regeringen knappast om att stödja. Där gäller fortfarande näringslivets principer om konkurrensmässighet - annars konkurs.

 

(Bilden från: Sverige behöver fler sunda folkbanker, GP.)


Nä, nu är det dags att vi visar bankerna vilka som faktiskt har makten i det här landet. Vi är många, vi är besvärliga och det är från oss som bankdirektörerna får sina bonusar och bankerna sina vinster.


Dags att visa musklerna!

Dags att byta bank!


Vart ska en vända sig då? Tja, det finns flera små sparbanker runt om i landet. JAK Medlemsbank, som ägs av sina medlemmar - kunder - blir bättre och bättre för oss "vanliga" löntagare som kanske inte har något lån. Jag betalar mina räkningar via internetbanken, överför pengar fram o åter till olika bankkonton - också via internetbanken. För kontanta uttag och kortbetalningar har jag ett vanligt betalkort (ICA, Coop, OK, Statoil m.fl går bra).

 

Ta steget du med! Gå i täten för folkrörelsen.

 

Byt bank!

Av Petra - 5 februari 2013 06:43

I helgen var jag i Stockholm för att delta i konferensen om välfärd som arrangerades av nätverket Gemensam Välfärd.
Det var många intressanta seminarier, men det kom inte fram så mycket nytt. Det var ändå intressant eftersom det var tydligt att vänstern blivit mer vänster. Det kan man inte tro när man hör politikerna. Till och med V har ju förändrat sin retorik för att passa in i det rådande liberala samhällsklimatet.
Det var spännande att höra flera röster från publiken kräva ett nytt ekonomiskt system.
Som sagt, inte så mycket nyheter, men fler som ställer sig upp och ryter: Nog!

Av Petra - 4 februari 2013 13:07

När Ringhals slarvar med rutinerna så är det allvarligt. Medierna tycks dock inte ha vaknat. Det kanske är normaltillståndet på våra svenska kärnkraftverk? Den dagen som de fungerar perfekt - då kommer det skrivas i alla medier! Eller? Nja, snarare handlar det om att medierna sitter i knät på kapitalet - liksom politikerna - och inte vill flytta på sig. Där är nämligen ganska bekvämt.

Istället måste vi vanliga människor reagera. Ett kärnkraftverk är inte vilket företag som helst! Bristande rutiner och allmänt slarv, som verkar vara legio på de svenska verken, kan få allvarliga konsekvenser. Det var t.ex den "mänskliga faktorn" som gjorde att Fukushima-katastrofen blev värre än det kunde ha varit. Men som vanligt utkrävs inget ansvar.


Sök i bloggen

Presentation


Jag bor på landet, men är inte något naturfreak. Med torrdass på gården och vedspis i köket drar jag mitt strå till stacken när det gäller att kyla ner jordklotet.

Boendes på landet har jag inget fast arbete utan arbetar med både det ena och det andra

Besöksstatistik

Kategorier

Följ bloggen

Följ Petras blogg med Blogkeen
Följ Petras blogg med Bloglovin'

RSS

Senaste inläggen

Arkiv

Fråga mig

3 besvarade frågor

Bloggar

Länkar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se